Thi công biển hiệu và cơ khí cho trường Đại Học Công Nghiệp cơ sở 2

Cơ khí quảng cáo Thăng Long vinh dự được thi công các hạng mục cơ khí, cũng như biển hiệu của trường đại học công nghiệp cơ sở 2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÀ CƠ KHÍ QUẢNG CÁO THĂNG LONG ĐÃ THI CÔNG

0946 550 009